Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Zobacz
Komputerowe wspomaganie w dydaktyce Zobacz
Mechatronika i napędy maszyn Zobacz
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/